Flisebehandling

Hvis du i stedet har spørgsmål til et af vores produkter, eller vores behandlinger, så kan du finde flere spørgsmål i kategorierne til venstre.

NEJ. Bollerup Jensen fliseimprægnering er en meget miljøvenlig løsning baseret på naturens egne materialer. Se punkt 6. Man skal dog være opmærksom på Bollerup Jensen imprægnerings høje pH og derfor bør produktet ikke hældes direkte i kloakken men bortskaffes forsvarlig. Ved flisebehandling i de anbefalede mængder vil produktet ikke være miljøskadeligt. Der bliver ikke dannet giftige dampe ved brugen af produktet.

Når du påfører Bollerup Jensen fliseimprægnering, som er baseret på flydende vandglas, vil denne trænge ned i betonen og binde alle de løse partikler som ellers vil reagere med vand og blive vasket af fra flisen. Dette vil efterlade en styrket overflade som er mere modstandsdygtig over for slitage og vil hindre nye belægninger og vækster i at fæstne sig. Samtidig efterlader behandlingen fliserne diffusionsåbne. Dette betyder, at regnvandet stadig nemt og uhindret kan trænge igennem fliserne. I modsætning til andre imprægneringsprodukter, som lukker overfladen tæt, vil Bollerup Jensen fliseimprægnering have mindre tendens til dannelse af vandpytter efter regn og glatte overflader om vinteren.

Interne test har vist, at Bollerup Jensen imprægnering oven på de fleste belægninger har en kvælende virkning, som gør det nemt efter nogle måneder at fjerne disse fra fliserne. Det pæneste resultat vil man dog altid opnå ved først at rengøre sine fliser grundigt og derefter behandle dem i dybden med Bollerup Jensen fliseimprægnering. Se punkt 2.

Ja og nej. En algefjerner, vil være mere effektiv til at fjerne alger på den korte bane. Men de fleste algefjerner på markedet er meget giftige. De belaster vandbehandlingssystemer og også vores miljø. Algefjernere vil ikke styrke fliserne eller forhindre at alger vokser igen når produktet er vasket ud. Bollerup Jensen fliseimprægnering vil være mere virksom på den lange bane. Bollerup Jensen fliseimprægnering er ikke giftigt og er ikke en belastning for miljøet og vandværkerne. Ved korrekt anvendelse, vil Bollerup Jensen fliseimprægneringen forhindre væksten af belægninger på fliser og beton.

Produktet er ikke egnet til brug på planter, men det er vores erfaring, at imprægneringen ikke påfører skader, hvis der ved en fejl kommer små mængder fliseimprægnering på planterne. Dog anbefaler vi at være ekstra forsigtig med surbundsplanter, da produktet er alkalisk (basisk) og derfor kan skade denne plantetype.

Fliserne vil ikke skifte farve, men den første måned eller to kan den godt have et lidt mere vådt og mørkere ”look”. Dette vil forsvinde igen og den eneste forskel du vil bemærke er, at belægninger får ringere vilkår for at sætte sig efterfølgende.

Hvis du bruger en Patio-cleaner eller skånsomt bruger din højtryksrenser med en vinkel på 30 grader vil skaderne være minimale. Det der sker, når du renser fliserne er, at indgroet organismer sammen med den naturlige slitage af fliserne igennem daglig brug og fra saltning om vinteren fjernes effektivt og efterlader flisen ren, men også mere åben og porøs og dermed mere modtagelig for nye belægninger.

Virkningen af en imprægnering vil afhænge meget af de forhold som den pågældende belægning udsættes for. En terrasse der står ubenyttet hen over vintermånederne vil selvsagt have et mindre slid end en indkørsel eller vej som igennem hele vinteren befærdes af køretøjer dagligt og måske endda udsættes for saltning og hårdhændet brug af snerydningsredskaber. Slidtest foretaget på testlaboratorie i England har vist, at en behandlet overflade har en meget større holdbarhed. Overflader som er udsat for produkter med lav pH (syre) vil kræve hyppigere behandling med Bollerup Jensen fliseimprægnering, da syren angriber både beton og Bollerup Jensen fliseimprægnering.

Vi har ikke på nuværende tidspunkt nok erfaring med brugen af vores imprægnering på murstensvægge og kan derfor endnu ikke anbefale, at du bruger dette. Bollerup Jensen fliseimprægnering er udviklet til behandling af betonoverflader og betonholdige produkter som for eksempel fliser, og brugen af fliseimprægnering på murstensvægge er derfor helt på eget ansvar.

Det samme gør sig gældende med tag. Da vi endnu ikke har afprøvet vores produkt til behandling af tag, kan vi ikke på nuværende tidspunkt anbefale dens brug på tagoverflader.

Ja. De områder, som skal behandles, skal være fuldstændigt rene og tørre, for at opnå det bedste resultat. Du skal altid sørge for at afdække vinduer, døre og rammer med afdækningspapir, således at imprægneringen ikke kommer i kontakt med andet end dine fliser. Skulle uheldet være ude og du rammer andet end fliserne, skal du straks afskylle området med varmt vand. Kommer imprægneringen på glas eller aluminiumsoverflader vil der ske en kemisk reaktion, som vil gøre det næsten umuligt at fjerne igen. Fjern også alle havemøbler, blomsterkrukker og andre genstande fra arealet inden behandlingen.
Benyt ikke algebekæmpelsesmidler med Benzokaliumhydroklorid på områder som skal behandles, da dette kan fremkalde hvide pletter eller skjolder på området, når det blandes med imprægneringen. Beskyt din hud og især dine øjne ved påføring og indtag aldrig produktet.
Da imprægnering let forveksles med rent vand, bør du derfor heller aldrig efterlade det, så børn kan komme i kontakt med det. Bollerup Jensen fliseimprægnering reagerer med kalk og andre kemiske stoffer, og det er derfor meget vigtigt, at det udstyr man bruger til behandlingen er fuldstændig rent inden brug.

Søerne – eller vandpytterne – gør, at produktet ikke vil reagere med beton, og dermed kan der dannes hvide skjolder af det overskydende imprægnering, når fliserne er tørre.

Det koncentrerede produkt er tyktflydende, og egner sig derfor ikke til at blive sprøjtet direkte, da produktet så ikke kan trænge ned i fliserne og dermed opnås ikke den ønskede, kemiske reaktion og resultat. Omvendt må produktet heller ikke fortyndes for meget, da man ikke vil have nok at det aktive stof i blandingen, til at opnå den ønskede reaktion. Derfor anbefaler vi altid, at produktet bliver fortyndet som angivet på brugsanvisningen.

Vi anbefaler at imprægnere fliserne efter at de er rengjorte, og før man påfører fugesand. Fordelen ved dette er, at der ikke ligger sandkort på flisernes overflade, som kan forhindre at fliseimprægneringen kommer i kontakt med den beton den skal reagere med – også på flisernes sider. Ønsker man at imprægnere fliserne, efter at man har brugt fugesand, er det vigtigt at man fejer fliserne rene for sand, inden man påfører imprægneringen.

Det er vigtigt af flisernes overflader er rene og tilgængelige for imprægneringen, da produktet skal trænge ind i fliserne for at give det ønskede resultat. Er der planter/blade/jord/sten eller anden vækst på fliserne, som forhindre at fliseimprægneringen kommer i direkte kontakt med fliserne, vil man ikke opnå den ønskede effekt. Derfor er det vigtigt at disse fjernes inden behandlingen. Brugen af en eventuel Patio Cleaner eller en højtryksrenser kan fjerne de fleste belægninger fra fliserne.

Har du yderligere spørgsmål som ikke er besvaret her på siden er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 97 37 60 33 eller mail info@bollerup-jensen.dk