Overfladebehandling

Fremtidssikring af kloaknettet

Udover de tests og analyser, som vi selv udfører i vores laboratorie, har vi i 2017 startet et projekt i samarbejde med Aalborg Universitet, forsyningsselskaberne Hedensted Spildevand og Vejle Spildevand, rådgivervirksomheden DHI og Unisense A/S. Projektet er støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, VUDP, og skal fremtidssikre kloaknettet mod tæring og reducere lugtgener fra kloakkerne.

Det estimeres, at korrosion og tæring af spildvandsnetværket årligt koster omkring 35 mia. kr. på verdensplan. Der er således et stort økonomisk incitament til at investere i nye løsninger, som kan forlænge kloaksystemets levetid. Svovlbrinteproblemerne er generelt større ved højere temperaturer, og de deltagende firmaer ser derfor store eksportmuligheder for de løsninger som testes i projektet.

I projektet testes vores miljøvenlige og økonomiske korrosionsbeskyttelse af beton. Udover at beskytte betonen mod syre, forventes behandlingen at ændre betonens overflade og dermed at ændre væksten af uønskede bakterier.

Syretest

Med denne test måler vi hvor godt betonen holder, når den udsættes for syre. Videoen viser hvordan syren ætser den ubehandlede mørtel, mens den anden mørtel kan modstå syreangreb – denne er behandlet med vores produkt. Beton som kan modstå syre, har mange forskellige anvendelser. Det er eksempelvis relevant i forhold til det beton som bruges til ensilageopbevaring, kloakrør og gyllebeholdere.