Overfladebehandling af beton

Vi har siden 2015 investeret ekstra ressourcer til udvikling af produkter till betonbehandling. Det er velkendt, at vandglas kan bruges til at forbedre betonegenskaberne, men hvis man skal opnå de gode resultater, er det vigtigt at man vælger den rigtige behandlingsmetode og produkt. Derfor udfører vi forskellige tests som er målrettet betontype og anvendelse.

Helt fra starten af, har vi haft fokus på miljøet, og arbejder med at udvikle miljøvenlige produkter. Vi er allerede klar med produkter, som kan øge vedhæftningsstyrken af beton/mørtel gulve (Bollerup Jensen Beton Styrker) og med et produkt, som kan reducere støvdannelse fra betongulve (Bollerup Jensen Støvbinder).

Vi arbejder på at udvikle produkter, som kan forbedre betonens modstand overfor kemikalier, forlænge betonens levetid, reducere hvide udtræk og øde vandets tæthed i betonen. Til dette, har vi vores eget analyselaboratorie, hvor vi kan teste betonens styrke, hvordan betonen reagerer på fugtigt miljø, samt modstand overfor syre og olie.

Fremtidssikring af kloaknettet

Udover de tests og analyser, som vi selv udfører i vores laboratorie, har vi i 2017 startet et projekt i samarbejde med Aalborg Universitet, forsyningsselskaberne Hedensted Spildevand og Vejle Spildevand, rådgivervirksomheden DHI og Unisense A/S. Projektet er støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, VUDP, og skal fremtidssikre kloaknettet mod tæring og reducere lugtgener fra kloakkerne.

Det estimeres, at korrosion og tæring af spildvandsnetværket årligt koster omkring 35 mia. kr. på verdensplan. Der er således et stort økonomisk incitament til at investere i nye løsninger, som kan forlænge kloaksystemets levetid. Svovlbrinteproblemerne er generelt større ved højere temperaturer, og de deltagende firmaer ser derfor store eksportmuligheder for de løsninger som testes i projektet.

I projektet testes vores miljøvenlige og økonomiske korrosionsbeskyttelse af beton. Udover at beskytte betonen mod syre, forventes behandlingen at ændre betonens overflade og dermed at ændre væksten af uønskede bakterier.

Tests af produkterne

Til at undersøge effekten af vores behandlinger på beton, anvender vi flere forskellige testmetoder. Eksempelvis benytter vi os af:

Vedhæftningsstyrke

Dette er en test, hvor der måles på styrken af overfladen af beton/mørtel. Her er det eksempelvis vigtigt at have en høj vedhæftningsstyrke, før man lægger epoxy på et betongulv, ellers risikerer man, at der opstår ujævnheder i gulvet under belægningen. Vi bruger en standard metode (DS/EN 1542) til at måle vedhæftningsstyrken på behandlet og ubehandlet beton/mørtel.

Syretest

Med denne test måler vi hvor godt betonen holder, når den udsættes for syre. Videoen viser hvordan syren ætser den ubehandlede mørtel, mens den anden mørtel kan modstå syreangreb – denne er behandlet med vores produkt. Beton som kan modstå syre, har mange forskellige anvendelser. Det er eksempelvis relevant i forhold til det beton som bruges til ensilageopbevaring, kloakrør og gyllebeholdere.

Vi arbejder løbende med at udvikle og optimere testmetoder, som er tilpasset efter produktkrav.

Hvis du er interesseret i vores projekt med overfladebehandling af beton, eller bare har lyst til at høre mere om dette, så er du velkommen til at kontakte vores produktudviklere:

 
THOMAS DALSGAARD
Applikationstekniker

+45 51 43 17 97
thomas@bollerup-jensen.dk