Vandrensning

  • MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program, er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.
  • Polymerer – Er dannet af kæder eller netværk af molekyler, i tilfælde af vandglaspolymerer, vil der være tale om et netværk af silicum og ilt.
  • Algeopblomstring – Opstår når der vokser for mange alger på grund af for meget gødning i vandet. Det er især nitrat og fosfat, som giver anledning til den høje algevækst. Algerne gør vandet uklart og der kan ikke trænge nok sollys ned til vandplanterne på bunden. Den høje gødning kan også fremkalde iltsving, da bakterier i vandet bruger ilt til at nedbryde algerne.
  • Koaguleringsmidler – Har den egenskab, at de får små partikler til at klumpe sig sammen i aggregater, ofte med en høj densitet, som man efterfølgende kan fjerne ved bundfældning eller filtrering.
  • Silicum – Et almindeligt forekommende metal. Jordskorpen består af ca. 27% silicum.
  • Kolloider – Meget små partikler. Deres diameter kan være mellem 0,0001 og 0,000001 mm. Det tager meget lang tid for disse partikler at bundfælde – ca. fra 2-200 år pr. meter. De fleste bakterier er til sammenligning ca. 0,001 mm i diameter og en bundfældning vil tage ca. 7 dage pr. meter.