Lithium Vandglas L24 2,5 L

Varenummer (SKU): 2950-2,5L Varekategorier: ,

Lithium Vandglas L24 ses som den mest tyndtflydende vandglastype, og foretrækkes derfor i de fleste tilfælde til beton og coatings, da Lithium Vandglas trænger længere ned i dybden.

395,00 DKK 316,00 DKK ex. moms

Produktet er på lager

Lithium vandglas opbevares utilgængeligt for børn.

Dosering

Vandglas fortyndes i vand.
Dosering og opløsning justeres efter overflade og formål.

Indhold

2,5 liter Lithium Vandglas L24
pH-værdi ca. 11-12

Massefylde: 1,2 g/ml

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud og tøj. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl (eller brus) huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Opbevares utilgængelig for børn. Ved brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Yderligere information

Antal liter

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Lithium Vandglas L24 2,5 L”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kunne også være interesseret i...